(cz. 03) – Moc Biblii

(cz. 03) – Moc Biblii

(cz. 03) Moc Biblii

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem z trzeciego spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 19 października 2015 r. Kolejne spotkanie odbędzie się dnia 9 listopada 2015r. tj. poniedziałek o godz. 19.30 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa. Czuj się zaproszony… Przyjdź.

 

Moc Biblii – wykład w SzSB dla początkujących

1. wypowiedzi samej Biblii o źródle jej Mocy:

1Kor 2,13-14
2Tm 3,15 – 16
2P 1,20 – 21
2P 3,15

2. Świadectwo Listu do Hebrajczyków:

Hbr3,7 – 11 por Ps 95,7 – 11
Hbr 4,4 – zob. Rdz 2,2
Hbr 4,7 – zob. Ps 95,7
Hbr 10,15 – 17 – zob.Jer 31,33n

3. Autorytet tekstów proroczych ze ST wypływa z faktu, że przekazują oni mowę Bożą

Jr 15,19
Jr 17,5
Jr 18,13
Ez 11,5

4. Autorytet króla Dawida

2Sm 23,2

5. Autorytet Mojżesza wg Jezusa:

Mt 5,18
Łk 16,17

6. Moc Bożego Słowa:

Iz 40,6 – 8
Iz 55,10 – 11
Jr 23,29
Ps 19,8 – 9
Mt 24, 35
Rz 10,17
2 Tm 3,15 – 16
Hbr 4,12 – 13

7. Moc stwórcza Słowa Bożego:

Rdz 1

Zadanie:

Przeczytaj Rdz 1 i J 1 i wypisz, jakie działanie Słowa Boga pokazują te 2 fragmenty Biblii

 

PRZYPOMNIENIE:

Dekalog czytelnika Biblii (10 założeń, które przyjmują Biblijnie wierzący Uczniowie Pana)
a. Bóg, o którym mówi Biblia jest Bogiem, który przemówił do człowieka, jako pierwszy. Jego słowo jest różnorodne Hbr 1,1 -2

b. Słowa zapisane w Biblii mają odkrywać przed ludźmi Boże myśli. Bez Słowa Bożego niemożliwym jest odkryć, co myśli Bóg,

c. Biblia jest skończoną całością składającą się z 46 ksiąg ST i 27 ksiąg NT. Nie zostanie już nigdy uzupełniona żadnymi dodatkowymi księgami.

d. Mimo przepisywania przez wieki tłumaczenia na różne języki, jej orędzie nie zostało zafałszowane. Tzn., czytamy, modlimy się tymi samymi tekstami, którymi modlili się Żydzi, Jezus, Apostołowie i pierwsi Ojcowie Kościoła.

e. Biblia nie jest tajemną księgą, której orędzie zostało zaszyfrowane; chociaż nie wszystkie fragmenty muszą być dla wszystkich zrozumiałe przy pierwszym czytaniu i często wymagają studium biblijnego, aby odkryć ich rzeczywiste znaczenie.

f. Aby właściwie rozumieć Biblię potrzebna jest służba Ducha Świętego, który oświeca rozum człowieka, ale nie zastępuje ludzkiego wysiłku zmierzającego poznać Boży tekst.

g. To, co czytelnik Biblii odkryje i zrozumie to powinien zastosować.

h. Pierwszym adresatem Biblii jest Lud Boży. I to właśnie wspólnota jest właściwym środowiskiem, w którym Słowo może się rozwijać. Żadne pismo nie jest do prywatnego wyjaśniania, ale każde jest do osobistego stosowania.

i. W biblii nieomylne bezbłędne jest to, co Bóg takim uczynił a nie to co my uznamy za bezbłędne. Naszym zadaniem jest odkrywanie prawdy.

j. Pismo posiada dwóch prawdziwych autorów (Boga i Człowieka). Człowiek nie był Bożą maszyną do pisania. To, co zostało napisane zapisane zostało zgodnie z jego umiejętnościami, postrzeganiem świata i za pomocą narzędzi literackich, którymi dysponował