(cz. 05) – Jak można podchodzić do Pisma Świętego (II)

(cz. 05) – Jak można podchodzić do Pisma Świętego (II)

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem z piątego spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 23 XI 2015 r. Kolejne spotkanie odbędzie się dnia 7 XII 2015r. tj. poniedziałek o godz. 19.30 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa. (kaplica dzienna – po lewej stronie) Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Spotkanie 4 – Jak podchodzić do Pisma Świętego

(Jak Ludzie Biblii traktowali Biblię?)

Jak podchodzić do tekstu biblijnego?
Tekst biblijny Uwagi
Wj 24,7
Pwt 17,18 – 20
Pwt 27, 2 – 3.8
Pwt 31,9 – 13
Pwt 31,24 – 26
Joz 1,8
Joz 8,32 – 35
2 Krl 22,8 – 11
Bar 1,1 – 5
2 Krl 22,14 – 19
2 Krl 23,2
2 Krn 17,7 – 9
Ezd 7,10
Neh 8,1.3.5 – 8.12
Neh 8,13n.18
Jer 36,23
Jer 51,60 – 63
Ez 3,1 – 3
Dn 9,2
Dn 12,4
Tb 2,6
1 Mchb 1,56 – 57
2 Mchb 2,13 – 14
2 Mchb 7,6
2 Mchb 8,23
Łk 4,16 – 21
Dz 17,11
Ap 1,3
Ap 22,18 – 19