(cz. 07) – Proste metody studium Pisma Św. (7-pytań)

(cz. 07) – Proste metody studium Pisma Św. (7-pytań)

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem z szóstego spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 14 XII 2015r. Kolejne spotkanie odbędzie się dnia 8 II 2016r. tj. poniedziałek o godz. 19.30 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa. (kaplica dzienna – po prawej stronie) Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Proste metody studium biblijnego cz.2

Metoda 7 pytań.

(Postaw sobie każde z tych 7-u pytań podczas czytania tekstu. Po każdym pytaniu postaraj się udzielić pisemnej odpowiedzi.)

Modlitwa:

Boże, otwórz nasze serca na Twoje słowa, abyśmy w ciemnościach znaleźli światło, w naszych wątpliwościach pewność płynącą z wiary, w naszym smutku pociechę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przeczytanie tekstu 3 razy (Pierwszy raz szybko, aby poznać treść, drugi raz wolniej zwracając uwagę na szczegóły, trzeci raz czytaj odpowiadając na pytanie nr 1):

 1. Jakie informacje o Bogu zawiera przeczytany tekst?
 1. Informacje o Bogu Ojcu,
 2. Informacje o Mesjaszu Jezusie,
 3. Informacje o Duchu Świętym,

2. O jakich dobrych działaniach (Mesjasza lub człowieka) przeczytałeś?

3. O jakich grzechach przeczytałeś?

4. O jakich obietnicach (Bożych dla ludzi) przeczytałeś?

5. Czy są w tekście jakieś myśli, słowa których nie rozumiesz?

6. O co możesz się modlić pod wpływem lektury fragmentu Pisma Świętego?

7. Co możesz zrobić z nowo poznanym materiałem? (Komu o tym powiesz? Jakie działania podejmiesz?)

Uwaga: Nie przy każdym studiowanym fragmencie będzie można odpowiedzieć na wszystkie pytania. Gdy nie ma odpowiedzi można zapisać nr pytania i prostą uwagę – brak odpowiedzi.

 

Metoda modlitewna czytania Biblii. Namiot spotkania.

Namiot spotkania

 1. Wejście w ciszę (1-2 min),
 2. Wzywanie Ducha Świętego,
 3. Czytanie Pisma Świętego:
 • Pierwszy raz: po woli, ze zrozumieniem przeczytać komentarz oraz dany fragment Pisma Świętego,
 • Drugi raz: przeczytać dany fragment z Pisma Świętego, zatrzymując się chwilę po każdym zdaniu,
 • Trzeci raz: powrócić do tych zdań, które mnie szczególnie zainteresowały.

4. Rozmowa z Bogiem „twarzą w twarz, jak z przyjacielem” (Zob. Wj 33, 7-23)

 

 1. Namiot Spotkania wymaga:

 • Odpowiedniego czasu: (minimum 15 min). Nie należy skracać czasu przeznaczonego na modlitwę!
 • Odpowiedniej postawy ciała: (takiej, która nie będzie przeszkadzała, ale pomagała mi w modlitwie, a jednocześnie wyrażała szacunek wobec Boga),

2. Jedyną rzeczą, którą mogę ofiarować Bogu na modlitwie jest moja obecność. Bóg oczekuje ode mnie wierności!

3. Na modlitwie nie należy szukać darów (przyjemne uczucia, piękne przeżycia), ale Dawcy (Boga).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łk 1,39 – 56

39 W tych dniach Maryja zebrała się i z pośpiechem poszła do miasta Judy w górzystej krainie. 40 Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi podskoczyło dzieciątko w jej łonie, a Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. 42 Wtedy głośno zawołała: „Ty wśród kobiet błogosławiona! Błogosławiony owoc twojego łona! 43 A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie!? 44 Bo właśnie gdy tylko zabrzmiał głos twojego pozdrowienia w moich uszach, dziecko podskoczyło z radości w moim łonie. 45 Szczęśliwa ta, która uwierzyła, że spełnione zostanie, co jej od Pana zostało powiedziane”. 46 A Maryja rzekła: „Uwielbia dusza moja Pana. 47 Duch mój weselem się napełnił dzięki Bogu, mojemu Zbawicielowi, 48 że spojrzał na taką małość swojej służebnicy. Bo oto odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, 49 że mnie On, Możny, tak wielkie rzeczy uczynił. Święte Jego imię! 50 Jego miłosierdzie przez pokolenia i pokolenia dla żyjących w Jego bojaźni. 51 Okazał w dziełach moc swojego ramienia, rozproszył unoszących się pychą w myślach serc swoich. 52 Stracił możnych ze stołków, a małych uczynił wielkimi. 53 Cierpiących głód napełnił dobrami, a bogatych z gołymi rękami odprawił. 54 Ujął się za Izraelem, swoim sługą, aby pamiętano o Jego miłosierdziu, 55 jak powiedział do naszych przodków: Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. 56 Maryja została przy niej przez trzy miesiące. Potem wróciła do swojego domu.