(cz. 09) – Biblijny obraz Boga Rut I (studium Księgi ST)

(cz. 09) – Biblijny obraz Boga Rut I (studium Księgi ST)

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem z dziewiątego spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 22 II 2016 r. Kolejne (10-te) spotkanie odbędzie się dnia 7 III 2016 r. tj. poniedziałek o godz. 19.30 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa. (kaplica dzienna – po prawej stronie) Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Biblijny obraz Boga Rut

1) Przeczytanie Księgi,

2) Zaznaczenie miejsc, gdzie występuje Osoba Boża lub gdzie jest wspominana,

3) Zapisanie Obserwacji, (tabelka)

4) Uporządkowanie wg schematu:

– Imiona Boga,

– Działania Boga,

– Postawy ludzi wobec Boga,

– Rzeczy í inne Boże rzeczywistości.

5) Pytam siebie o zrozumienie tego co odkryłem. Jaki obraz Boga przedstawia studiowana księga?

6) Zastosowanie:

  1. a) Czego się dowiedziałem nowego o Bogu?

b)Co muszę zmienić w mojej postawie wobec Niego?

7) Modlitwa dziękczynna z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.

 

Tabelka miejsc, pokazujących Boga w Księdze Rut

Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4
6 4 10 11
8 12 13 12
9 20 13
13 14
16
17
20
21

 

ad.4) Uporządkowanie wg schematu:

Imiona Boga:

(dominującym w księdze jest imię Boga JHWH, występuje 18 razy; inne imiona to pochodne od Elohajik, Elohaj tłumaczone jako Bóg; w wierszu 20 i 21 pierwszego rozdziału pojawia się imię Boga Szaddaj; w drugim rozdziale Boaz mówi o Panu Bogu Izraela

 Działania Boga:

a) nawiedza lud swój dając mu chleb;

b) niech postępuje z wami według swej dobroci;

c) niech sprawi abyście miały spokojne miejsce u boku męża;

d) wg opinii Noemi uniosła się przeciwko niej dłoń Boga;

e) Bóg może błogosławić albo złorzeczyć;

f) Bóg napełnił Noemi goryczą;

g) pustą sprowadził mnie Pan;

h) Pan wydal świadectwo przeciw mnie;

i) Wszechmogący uczynił mnie nieszczęśliwą;

j) Niech Pan będzie z wami;

k) Niech Cię wynagrodzi Pan;

l) Pan nie przestaje dobrze czynić żywym i umarłym;

m) Bądź błogosławiona przez Pana;

n) Bóg może czynić ludzi podobnymi do sławnych przodków;

o) Pan daje potomstwo;

p) Pan sprawił, że poczęła i porodziła syna;

q) Pan nie pozwolił, że zabrakło powinowatego w Izraelu.

– Postawy ludzi wobec Boga:

a) Pan jest przywoływany w błogosławieństwach,

b) Rut przyszła się schronić pod Skrzydła Pana;

c) Panu przypisuje się również sprowadzenie nieszczęścia na człowieka

d) …

 

ad.5) Pytam siebie o zrozumienie tego co odkryłem. Jaki obraz Boga przedstawia studiowana księga?

Skrzydła Boga – obraz ochrony, człowiek może się pod nimi schronić Ps 17,8; 36,8 57,2; 61,5; 63,8; Izajasz 34,15;

Błogosławić – …

Błogosławieństwa – 1,8; 1,9; 1,17; 2,4; 2,12;2,2O; 3,1O;4,11;4,12;4,14

 

ad.6) Zastosowanie:

a) Czego się dowiedziałem nowego o B?

b) Co muszę zmienić w mojej postawie wobec Niego?

 

ad. 7) Modlitwa dziękczynna z wykorzystaniem zdobytej wiedzy