(cz. 11) – Biblijny obraz Boga Rut III (studium Księgi ST)

(cz. 11) – Biblijny obraz Boga Rut III (studium Księgi ST)

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 11 IV 2016 r. Kolejne (12-te) spotkanie odbędzie się dnia 9 V 2016 r. tj. poniedziałek o godz. 19.30 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa. (kaplica dzienna – po prawej stronie) Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Co wiemy o epoce Sędziów?

Sdz 2,10

Sdz 2,11 – 15 – postawa Izraela i postawa Boga

Sdz 2,16 – 19

 

Kobiety zajmują miejsce mężczyzn 1,13 – 15; Aksa; Debora 4,4 – 10; Jael 4,17 – 22; matka Samsona 13;

19,1 nie było wtedy Króla w Izraelu 21,25

Zapowiedzi Bożych błogosławieństw Pwt 28,1 – 14

Zapowiedzi Bożych Kar dla Izraela w Pwt 28,15 – 26

 

Charakterystyka tego okresu według zawartości księgi Sędziów

Obrazy z dziejów sędziów. rozdziały 3 – 16
Pierwsze odstępstwo: pobici przez króla Mezopotamii, uwolnieni dzięki Otnielowi. r. 3, 1 – 11
Drugie odstępstwo: pobici przez Moabitów, uwolnieni dzięki Ehudowi i Szamgarowi pobił Filistynów r. 3, 12 – 31
Trzecie odstępstwo: pobici przez Jabina, króla Kanaanu, uwolnieni dzięki Deborze i Barakowi. r. 4, 1 – 5,31
Czwarte odstępstwo: pobici przez Madianitów, uwolnieni dzięki Gedeonowi. r. 6, 1 – 8, 32
Piąte odstępstwo: wojna domowa, uwolnienie dzięki Abimelekowi, Toli, i Jairowi. r. 8, 33 – 10, 5
Szóste odstępstwo: pobici przez Filistyńczyków i Ammonitów, uwolnieni dzięki Jefte, lbsanowi, Elonowi, Abdonowi. r. 10, 6 – 12, 15
Siódme odstępstwo: pobici przez Filistyńczyków, częściowo uwolnieni dzięki Samsonowi. r. 13 – 16

 

Kontekst literacki:

Pierwsza część – W ziemi Moabu ( rozdział 1) (poza ziemią obiecaną),

Druga część – Na polu Boaza ( rozdział 2 ) (w ziemi obiecanej),

Trzecia część – Na klepisku Boaza ( rozdział 3) (coraz bliżej Wykupiciela),

Czwarta część – W domu Boaza ( rozdział 4 ) (w Bożej rodzinie).