(cz. 14) – Jak czytać księgi prorockie

(cz. 14) – Jak czytać księgi prorockie

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 3 X 2016 r. Spotkanie 14-te było inauguracyjnym w roku 2016/2017. Powracamy do studiowania Biblii wg. stałych spotkań: w poniedziałki o godz. 19.30 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa (kaplica dzienna – po prawej stronie). Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Jak czytać księgi prorockie?

Plan wypowiedzi:

  1. Czym jest proroctwo?
  2. Prorok rzecznik spraw Boga na ziemi.
  3. Kim są prorocy?

Egzegeza ksiąg prorockich:

1) Trzeba nauczyć się skorzystać z innych pomocy (słowniki, komentarze, podręczniki)

2) ważne jest poznanie kontekstu wystąpień Proroka zwłaszcza kontekst historyczny jest bardzo ważny. Każde proroctwo miało określony czas, sytuację, którą trzeba zbadać (data, kim są słuchacze, jaka jest sytuacja?)

3) Trzeba wyodrębnić poszczególne części mowy proroczej (często jest tak, że jedna zapisana mowa jest kompilacją kilku różnych przemówień. Pomocą może być nam podział z Biblii Tysiąclecia

4) Prorocy są poetami, stąd formy literackie, które używają są dostosowane do przekazu mówionego jako poezja, jest rym, wewnętrzna rytmika itd.

5) Formy wypowiedzi

  1. Proces Izajasz 3,13.26 Bóg oskarża Izraela
  2. Biada Habakuk 2,6 – 8
  3. Obietnica – odniesienie do przyszłości (zwrot techniczny) w owych dniach

Am 9,11 – 15

6) Wskazówki

  1. To, co Bóg mówił do nich odnosi się także i do nas w tym znaczeniu, że jeżeli coś jest złem w oczach Boga to jest dla nas przestrogą,
  2. Przyszłość, o której mówili prorocy oznaczała najczęściej bliską przyszłość, dla nas jest to już przeszłość. Proroctwa mówią, więc o ich przyszłości a nie o naszej przyszłości, (większość proroctw). Oczywiście są też takie, które mówią o przyszłości Izraela a nawet podają mesjańska przyszłość innych narodów (proroctwa o nawróceniu Egiptu i Asyrii u Izajasza 19.16 – 25
  3. Istnieje coś takiego jak perspektywa prorocza, kiedy proroctwa mogą się na siebie nakładać, Bóg działa wg swojego planu, a dla nas coś wydaję się być to wydarzenie blisko siebie położone
  4. Proroctwa w NT (Rozpoznaję Jezusa wg proroctwie, tylko, dlatego, że najpierw Go spotkałem. Widzę w ST elementy proroctw, ale ich pełne znaczenie odkrywam wtedy, gdy spotykam Jezusa

Tablica chronologiczna