(cz. 15) – Jak czytać księgi mądrościowe

(cz. 15) – Jak czytać księgi mądrościowe

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 17 X 2016 r. Spotkanie 15-te było drugim w roku 2016/2017. Następne spotkanie odbędzie się w poniedziałek 7-go XI 2016 r. o godz. 19.30 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa (kaplica dzienna – po prawej stronie). Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Jak czytać Księgi mądrościowe?

Treść Ksiąg mądrościowych:

  1. Księga Hioba: Cierpienie człowieka sprawiedliwego. Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: Dlaczego On cierpi. Mocno rozbite próby tłumaczenia Boga. Pokazanie, że dotychczasowe odpowiedzi nie są zadowalające. Hiob doświadcza prawdy, że złe rzeczy trafiają się też dobrym ludziom. Poznajemy w tej księdze trochę Bożej wizji na nasze sprawy. Jego drogi są naprawdę wyżej od naszych.
  1. Księga Koheleta – wizja życia prowadzonego w oparciu o własne siły. Oto obraz życia jak może wyglądać życie człowieka bez Boga i jak taki człowiek doświadcza tego życia.
  1. Księga Przysłów * Pokazuje prawa i zasady, które pomagają człowiekowi prowadzić udane życie. Księga ta pokazuje wyraźny kontrast pomiędzy życiem w mądrości a życiem w głupocie. Przysłowia to meszalim, przysłowie to maszal, czyli krótkie wyrażenie pewnej prawdy. Nie jest ono całkowite i zupełne. Ma pobudzić człowieka do myślenia, ma ułatwić zapamiętanie, może być cegiełką. ale nigdy nie będzie wyczerpującą opinią na dany temat.

 

Zasady czytania Przypowieści:

1) Przypowieści maja często charakter przenośny; ich znaczenie nie jest dosłowne, ale ukrywa pewien morał, który trzeba znaleźć.

2) Przypowieść jest praktyczna, a nie teoretyczna.

3) Jest łatwa do zapamiętania, ale nie jest technicznie precyzyjna. Zobacz przypowieści Jezusa, które nie muszą się zgadzać z rzeczywistością („np. nieuczciwym zarządcy).

4) Są mocno osadzone w starożytnym świecie. Trzeba, więc Bardzo ostrożnie przenosić je we współczesne realia.

5) Są to poetyckie rady, wskazówki do dobrego postępowania, a nie są to słowa będące gwarancja sukcesu od Boga w każdej dziedzinie życia.

6) Są w nich używane różne gatunki literackie, aby osiągnąć zamierzony cel.

7) Problemy przedstawione w przypowieściach nie są przedstawione w sposób wyczerpujący.

8) Czytając przypowieści trzeba z góry odrzucić te interpretacje, które prowadzą do egoizmu i hedonistycznego stylu życia.

 

  1. Księga Mądrości Syracha – podobna do Księgi Przysłów tylko późniejsza. Jest antologią luźno powiązanych wskazówek, napomnień mądrościowych. Zawiera również spekulację na temat pochodzenia mądrości.
  1. Księga Mądrości – Powstała w Aleksandrii w I w pne. Pokazuje ona jak ma wyglądać święte życie rozdz. 1 do 5; dalej widzimy hymn na cześć mądrości, pokazuje on, czym mądrość jest, jak działa.

Rozdz. 4 do 9.ostatnia część pokazuje działalność mądrości w historii Izraela oraz głupotę bałwochwalstwa.

  1. Księga Pieśni nad Pieśniami – opis miłości, kobiety i mężczyzny. Pokazane piękno tej miłości.
  1. Księga Psalmów (150 modlitw)

 

Wstępy do Ksiąg mądrościowych:

Prz 1,1 -7

01 Przysłowia Salomona, syna Dawida- króla izraelskiego, podane po to,

02 by mądrość osiągnąć i karność, pojąć słowa rozumne.

03 zdobyć staranne wychowanie: prawość, rzetelność, uczciwość:

04 prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym – rozsądku i wiedzy.

05 Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości:

06 jak pojąć przysłowie i zdanie, słowa i zagadki mędrców.

07 Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.

 

Mdr 1,1 – 5

01 Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca!

02 Daje się, bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego.

03 Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a Moc, gdy ją wystawiają na próbę, karci niemądrych.

04 Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi.

05 Święty Duch karności ujdzie przed obłudą, usunie się do niemądrych myśli, wypłoszy Go nadejście nieprawości.

 

Syr Prolog od 26 do końca

26 Gdy W trzydziestym ósmym roku panowania króla Euergetesa przybyłem do Egiptu i tam Zamieszkałem, znalazłem odpis księgi, zawierający nieprzeciętną naukę.

30 Czułem się zmuszony dołożyć usilnego starania i rzetelnej pracy, aby tę księgę przetłumaczyć. Poświęciłem wiele bezsennych nocy i nauki, aby w takim przeciągu czasu, jaki był potrzebny, wydać wykończoną księgę dla tych, wśród których przebywam, i którzy chcieliby się czegoś nauczyć, a są przygotowani do życia według Prawa w dziedzinie obyczajów.

 

Zakończenia ksiąg mądrościowych:

Koh 12, 9-14

09 A ponadto, że Kohelet był mędrcem, wpajał także wiedzę ludowi, i słuchał, badał i ułożył wiele przysłów.

10 Starał się Kohelet znaleźć słowa piękne i rzetelnie napisać słowa prawdy.

11 Słowa mędrców są jak ościenie, a zdania zbiorów przysłów – jak mocno wbite gwoździe. Dane tu są przez pasterza jednego.

12 Ponadto, mój synu, przyjmij przestrogę: Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a wiele nauki utrudza ciało.

13 Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy: Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek!

14 Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe.

 

Syr 50, 27 – 29

27 Naukę mądrości i rozumu spisałem w tej księdze, ja Jezus, syn Syracha, syna Eleazara, jerozolimczyk, który mądrość serca mego wylałem jak obfity deszcz.

28 Szczęśliwy, kto będzie zajmował się tymi rzeczami, a kto włoży je do serca swego, stanie się mądrym.

29 a jeśli tak postąpi, we wszystkim sobie poradzi, ponieważ światło Pana będzie jego drogowskazem.