(cz. 16) – Księga PSALMÓW

(cz. 16) – Księga PSALMÓW

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 7 XI 2016 r. Spotkanie 17-te było drugim w roku 2016/2017. Następne spotkanie odbędzie się w poniedziałek 21-go XI 2016 r. o godz. 19.30 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa (kaplica dzienna – po prawej stronie). Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Podział Księgi Psalmów

Księga I Ps. 1 – 41 Jahwe 272 Elohim 19
Księga II Ps. 42 – 72 Jahwe 30 Elohim 164
Księga III Ps. 73 – 89 Jahwe 40 Elohim 43
Księga IV Ps. 90 – 106 Jahwe 103 Elohim 0
Księga V Ps. 107 – 150 Jahwe 236 Elohim 7

Rodzaje Psalmów

Psalmy żałobne lamentacyjne – stanowią największą grupę Psalmów. Miedzy nimi wyróżniamy

 • Lamentacje indywidualne (3; 22;31;39;42;57;71;120;139;142) – pomagają jednostce wyrazić swoje zmagania przed Bogiem
 • Lamentacje zbiorowe (12;44;80;94;137) Są lekarstwem na modlitwę w czasie trudnym dla społeczności

Psalmy dziękczynne wyrażają radość przed Panem, radość z powodu doświadczenia Bożej opieki i łaski

Psalmy dziękczynienia mogą być również

 • Jednostkowe (18;30;32;34;40;66;92;116;118;138)
 • Zbiorowe (65;67;75;107;124,136)

Psalmy chwały koncentrują się na Bogu i na oddawaniu Jemu chwały;

 • Bóg wielbiony jest jako Stworzyciel w Psalmach (8;19;104;148)
 • Jako Opiekun Izraela w Psalmach (66;100;111;149;)
 • Jako Pan historii w Psalmach (33; 103; 113; 117; 145 – 147)

Psalmy historii zbawienia – mówią o tym, co Bóg uczynił w narodzie Izraela (78;105;106;135;136)

Psalmy związane z Przymierzem Boga i Ludu:

 • Wspominające liturgiczne odnowienie przymierza (PS 50 i 81)
 • Wspominające wybór linii Dawida na linię obietnicy (PS 89 i 132)
 • Psalmy Królewskie (2;18; 20;21; 45;72;101;110;144) pokazują rolę króla władcy, często doszukiwano się w nich zapowiedzi idealnego władcy Mesjasza
 • Psalmy koronacyjne (24;29;47;93;95- 99)
 • Pieśni Syjonu pokazują szczególną rolę Jerozolimy w historii zbawienia (46;48;76;84;87;122)

Psalmy mądrości wychwalają korzyści płynące z mądrego życia (36,37;73;112;127;128;133)

Pieśni wiary zapraszają człowieka do ufności wobec Boga nawet w chwilach trudnych (11; 16; 23; 27; 62; 63; 91; 121;125; 131)

Psalmy pokutne (6;32;38;51;102;130;143) Pieśni stopni – pielgrzymów (120 – 134)

Psalmy złorzeczące (5,5-7.11; 17,13-14; 18,38-43; 35,8.26; 40,15 16; 52,7-8; 58,7-11; 59,6.12-14; 69,22-29; 79,10-12; 83,14 -19; 94,1.2.23; 109,6 -20; 120,34; 129,5-6;137,8-9; 140,10-12)

Psalmy mesjańskie  (Ps 2; Ps 16; Ps 22; Ps 45; Ps 72; Ps 89; Ps 10; Ps 132)

 

Podział Psalmów wg. Henia Knapika

 

HYMNY

Hymny właściwe

8 104 146
19 111 148
29 113 149
33 114 150
100 117
103 145

Hymny o królowaniu Jahwe

47 97
93 98
96 99

Hymny o Syjonie

46 84
48 87
76 122

Psalmy królewskie

2 89
18 101
20 110
21 132
45 144
72

 

LAMENTACJE

Lamentacje jednostki

5 28 51 64 120
6 31 54 69 130
7 35 55 70 140
13 36 56 71 141
17 38 57 86 142
22 39 59 88 143
25 42 61 102
26 43 63 109

Lamentacje narodu

12 90
44 94
58 106
60 108
74 123
77 126
79 127
80
82
85

Psalmy ufności narodu

115
125
129

Psalmu ufności jednostki

3 23 131
4 27
11 62
16 121

 

DZIĘKCZYNIENIA

jednostki

9 41
10 92
30 107
32 116
34 138
40
 narodu

65
66
67
68
118
124

 

BUDOWA ALFABETYCZNA

9 111
10 112
25 119
34 145

 

MIKTAM

16 58
56 59
57 60

 

DYDAKTYCZNE

Mądrościowe

1 119
37 127
49 128
73 133
91 139
112

Psalmy historyczne

78
105

Psalmy upominające

14 53 95
50 75
52 81

Psalmy liturgiczne

15
24
134

 

STOPNI

124  Dziękczynienie narodu 132  Psalmy królewskie
122  Hymny o Syjonie 134  Psalmy liturgiczne
120  Lamentacje jednostki 121  Psalmy ufności jednostki
130  Lamentacje jednostki 131  Psalmy ufności jednostki
123  Lamentacje narodu 125  Psalmy ufności narodu
126  Lamentacje narodu 129  Psalmy ufności narodu
127  Mądrościowe
128  Mądrościowe
133  Mądrościowe