(cz. 17) – Jak czytać fragmenty apokaliptyczne w Biblii

(cz. 17) – Jak czytać fragmenty apokaliptyczne w Biblii

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 21 XI 2016 r. Następne spotkanie odbędzie się w poniedziałek 12-go XII 2016 r. o godz. 19.30 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa (kaplica dzienna – po prawej stronie). Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Jak czytać fragmenty apokaliptyczne w Biblii

Teksty, które można przypisać tradycji apokaliptycznej w Starym Testamencie:

Źródła apokaliptyki żydowskiej:

Ezechiel 1 i Ezechiel 10

Ezechiel 34 – 48:

Ez 34 – 37 odnowienie po niewoli

Ez 38 – 39 – obce wojska i narody uderzają na Lud boży i pokonanie ich

Ez 40 – 48 nowy Izrael i nowa świątynia

 

Zach 1 – 8 wizje wyjaśniane przez anioła

Zachariasz 9 – 14 odnowa Izraela, ostateczna walka i zwycięstwo nad poganami

Izajasz 24 – 27 sąd powszechny, zniszczenie wrogów – ostateczne zwycięstwo.

 

Klasyczna księga apokaliptyczna to księga Daniela;

Skomplikowana struktura księgi i jej wielojęzykowość:

Po hebrajsku rozdział 1 i 4 wiersze rozdziału 2 oraz rozdziały 8 do 12

Po aramejsku rozdz 2 do 7 ale 3 (24 – 90) napisany po grecku i 113 i 14 napisany również po grecku.

 

Po co są apokalipsy:

– odpowiadają na pytania skąd się wzięło i bierze na świecie zło,

– odpowiadają na pytanie co będzie na końcu czasów,

– pomagają Żydom zrozumieć co się dzieje na świecie w kontekście zła, które ich dotyka, oraz daje nadzieję na przetrwanie pokazując, że ostatecznie zwycięży Bóg i Jego wybrani.

 

Co znajdujemy w apokalipsach?

Symbolikę, którą należy poznać,

Bogaty świat aniołów i demonów,

Ludzi, którzy ponoszą osobistą odpowiedzialność przed Bogiem, Bóg przemawia do nich przez anioły, one tłumaczą i wyjaśniają objawienia i wizje.

Tajemnicze wizje, które wyciągają człowieka ze świata ukazując Mu szeroką perspektywę Bożych Planów dla świata i dla Bożego ludu.

Ostateczne zwycięstwo Boga.

 

Przy lekturze apokalips biblijnych zawsze potrzebujemy pomocy komentatora. Potrzebny jest nam duchowy przewodnik (albo Ojcowie Kościoła, albo komentarze biblijne pod tekstem)

 

Apokaliptyczne teksty ST – wybór

Księga lzajasza 24 – 27

Ezechiel 1,4 – 28

Ezechiel 10,1 – 22

Ezechiel 37,1 – 14

Ezechiel 38,1 – 39,29

Ezechiel 40 – 48

Joel 3 – 4

Malachiasz 3,19 – 21

Zachariasz 9 – 14

Daniel 7 – 12 4

Psalm 45