(cz. 18) – Żydowska biografia Jezusa

(cz. 18) – Żydowska biografia Jezusa

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 12 XII 2016 r. Następne spotkanie odbędzie się w lutym 2017-go roku. Dokładna data spotkania zostanie podana w późniejszym terminie. Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Żydowska biografia Jezusa – Jezus Żyd praktykujący

Rodowód Mt 1,1 – 17

Urodzony w Żydowskim mieście Betlehem z Żydowskiej matki i ojca

Łk 2,21 – 24 obrzezanie Jezusa

Wykupienie pierworodnego

Oczyszczenie Matki

Łk 41 – 49 rodzina Jezusa na święcie paschy – corocznie znak wielkiej religijności

Dwunastoletni Jezus zadaje pytania w świątyni, albo przygotowuje się do Bar micwy albo jest uczniem jakiegoś rabina

Łk 2,52 – wzrastał w łasce u Boga i u ludzi (tzn. żył życiem, które spełniało żydowskie standardy)

Łk 4 – Jezus w synagodze podczas szabatu czyta fragment z proroków ma zwyczaj chodzić do synagogi – kto czytał proroków miał możliwość powiedzenia krótkiego kazania był więc akceptowany społecznie jako rabin

Łk 14 jest Jezus akceptowany przez faryzeuszy, którzy byli religijni

J 7 Jezus w czasie święta Sukkot przebywa w Jerozolimie

J 2,23 Jezus w czasie Paschy przebywa w Jerozolimie

J 10 Jezus świętuje Chanukę w Jerozolimie

Mt 9 Jezus nosi cicit

Mk 12,29 odpowiada, ze Największe przykazanie jest SZEMA

J 8,6 nikt nie mógł oskarżyć Jezusa o to, że robił coś co jest sprzeczne z Bożym prawem dlatego musieli go podstępnie podchodzić

Mt 18 mówi, że Jezusa też słuchali uczniowie faryzeuszów

Mt 9,18 – 19 Przełożony synagogi prosi o cud, on klęka przed Jezusem prosi o przywrócenie córki do życia to może zrobić tyko Mesjasz

J 12,22 nawet przywódcy Izraela uwierzyli w Jezusa

Łk 18 Bogaty młodzieniec ma żyć wg Bożych micwot

Mt 23,2 – 3 Mają ludzie robić wszystko co nauczają faryzeusze

Mt – wjazd do Jerozolimy w niedzielę palmową Jezus witany jako żydowski król.

Jezus umiera jak religijny Żyd „Ojcze w twe ręce…”

Mt 5,17 – 20 Jak Jezus rozumie swoje powołanie i misję

 

Konflikty Jezusa z uczonymi w Piśmie i Faryzeuszami to są konflikty w rodzinie.

On po prostu przyszedł wypełnić to co w judaizmie potrzebowało Mesjasza