(cz. 20) – Księga Habakuka, studium Księgi ST – BOB

(cz. 20) – Księga Habakuka, studium Księgi ST – BOB

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 6 III 2017 r. Następne spotkanie odbędzie się w 13-go marca 2017 r. Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Habakuk studium BOB-a, (Biblijny Obraz Boga).

1) Przeczytanie Księgi,

2) Zaznaczenie miejsc, gdzie występuje Bóg, gdzie jest wspominany On sam lub inne

rzeczywistości z Nim związane,

3) Zapisanie Obserwacji,

4) Uporządkowanie wg schematu:

 1. a) Imiona Boga,
 2. b) Przymioty Boga
 3. c) Działania Boga,
 4. d) Postawy ludzi wobec Boga,
 5. e) Rzeczy i inne Boże rzeczywistości.

5) Pytam siebie o zrozumienie tego co odkryłem. Jaki obraz Boga przedstawia

studiowana księga?

6) Zastosowanie:

 1. a) Czego się dowiedziałem nowego o Bogu?
 2. b) Co muszę zmienić w mojej postawie wobec Niego?
 3. c) Jakie nowe czyny podejmę?

7) Modlitwa dziękczynna za poznanie Boga.

 

Zapis miejsc gdzie w poszczególnych rozdziałach występuje Bóg lub Boża rzeczywistość:

Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3:
2

3

5

6

12

13

14

1

2

13

14

16

20

 

2

3

4

5

6

8

10

11

12

13

14

15

18

19

 

Rozdział 1: Obserwacje: Uwagi:
2
3
5
6
12
13
14

 

Rozdział 2: Obserwacje: Uwagi:
1
2
13
14
16
20

 

Rozdział 3: Obserwacje: Uwagi:
2
3
4
5
6
8
10
11
12
13
14
15
18
19

 

1) Zastosowanie:

 1. a) Czego się dowiedziałem nowego o Bogu?
 2. b) Co muszę zmienić w mojej postawie wobec Niego?
 3. c) Jakie nowe czyny podejmę?

2) Modlitwa dziękczynna za poznanie Boga.