(cz. 22) – Księga Habakuka, studium Księgi ST – BOC – Narody (goim)

(cz. 22) – Księga Habakuka, studium Księgi ST – BOC – Narody (goim)

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 3 IV 2017 r. Następne spotkanie odbędzie się w 1-go maja 2017 r. Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Habakuk studium BOC-a, (Biblijny Obraz Człowieka).

1) Przeczytanie Księgi,

2) Zaznaczenie miejsc, gdzie jest mowa o Żydach i nie-Żydach (goim),

3) Wypisanie w tabeli zaznaczonych wersetów,

4) Ponowna lektura zaznaczonych wersetów i zapisanie obserwacji,

5) Analiza wg. klucza: Co widzę? (opis sytuacji, postaw, zachowań) Jak było kiedyś? Jak jest obecnie? Co robić dalej? Polecenia. Wskazówki. Obietnice. Groźby.

6) Czego się nauczyłem? Wnioski (Czego mnie uczą ludzie Biblii? Jakie postawy mogę przyjąć? Których unikać?).

7) Zastosowanie.

 

Biblijny obraz człowieka Izrael u Habakuka

Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3:
1

2

3

4

5

12

13

14

1

2

3

4

14

 

 

1

2

3

7

8

13

14

16

17

18

 

Biblijny obraz człowieka Narody u Habakuka

Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3:
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6

7

12

13

14

16