(cz.24) – Tło Nowego Testamentu I

(cz.24) – Tło Nowego Testamentu I

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 22 V 2017 r. Następne spotkanie odbędzie się w 12-go czerwca 2017 r. Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Tło Nowego Testamentu I

Ukazanie kontekstu Historycznego dla NT

Pokazanie Historii Izraela w okresie powygnaniowym.

 • Dekret Cytrusa pozwalający Żydom powrócić do Ziemi Obiecanej (538) Ezdr 1.1 – 5; 2 Krn 36 (22-23),
 • Czas odbudowy:
  • Świątyni w Jerozolimie (Aggeusz i Zachariasz) (520 – 515),
  • Murów Jerozolimy (Nehemiasz) (445),
  • Społeczeństwa Żydowskiego (Ezdrasz)(428 albo 398):
   • Pełnomocnictwa Ezdrasza Ezdr 7,12 – 26,
   • Odrzucenie małżeństw mieszanych Ezdr 9 – 10,
   • Odbudowa wokół Słowa Bożego Neh 8.
  • Czas życia w diasporze ( Estera, Tobiasz, Daniel),
  • Czas walki z obcymi wpływami (Machabeusze)

Na kształt Judaizmu Tamtego okresu Wpływają 3 miasta:

1. Babilonia:

 • Narodziny nowej teologii,
 • Uporządkowanie tradycji,
 • Nabożeństwo synagogalne,
 • Rozwija się kultura religijna,

2. Aleksandria:

 • Spotkanie judaizmu z hellenizmem (twórczy dialog) Księga Mądrości,
 • Przekład Tory i innych Pism na język grecki (do roku 180 p .Ch),
 • Wymiana między Judą a Aleksandria, kontakty handlowe i religijne,

3. Jerozolima:

 • Rozwój nowej religijności,
 • Napięcia między konserwatystami a hellenistami,
 • Nowe stronnictwa religijne,
 • W 3 wieku ok. 250 r. powstaje Sanchedryn.

Podział historii Żydów w okresie od niewoli babilońskiej do czasów NT:

 • Okres Perski (400 – 334pnCh),
 • Okres Aleksandryjski (334 – 324pnCh),
 • Okres Egipski (324 – 204pnCh),
 • Okres Syryjski (204 – 165pnCh),
 • Okres Machabejski (165 – 63pnCh),
 • Okres Rzymski (63 – 4pnCh).