(cz.25) – Tło Nowego Testamentu II

(cz.25) – Tło Nowego Testamentu II

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 12 VI 2017 r. Następne spotkanie odbędzie się po wakacyjnej przerwie 18-go września 2017 r. Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Tło Nowego Testamentu II – Kontekst grecki i rzymski NT

Kontekst grecki albo hellenistyczny związany jest z powszechnością języka greckiego i zasięgiem kultury hellenistycznej w ówczesnym świecie od czasów Aleksandra Macedońskiego.

 1. LXX – tłumaczenie Biblii ST na Język Grecki – było używane powszechnie w świecie greckojęzycznym wśród Żydów już przed czasami Jezusa. W NT większość odniesień do ST jest zaczerpnięte z LXX.

Wpływ LXX na NT:

 • Autorzy NT posługują się terminologią teologiczną, którą wypracowali tłumacze LXX. Przez prawi 200 lat istnieje pewna tradycja posługiwaniem się pojęciami teologicznymi, które wyrastają ze ST a są przełożone na grekę. Chrześcijanie przejmują od Żydów Języka Greckiego świat pojęć teologicznych. Np. TORA zostaje przetłumaczona jako NOMOS czyli Prawo, które ma już określenie prawnicze a nie tylko instrukcja życia;
 • Wraz z Pismami NT Grecki przekład tworzy tzw. Biblię Grecką, która jest jednością teologiczną i językową pomiędzy jej dwiema częściami.
 • Całość bożego Objawienia spisana jest po grecku, dzięki czemu jest zrozumiała w całym ówczesnym cywilizowanym świecie.
 • Dzięki greckiemu przekładowi ST wielu Żydów z diaspory czyli z miejsc swojego zamieszkania poza Izraelem, przyjęło Objawienie Boga w języku greckim, posługiwali się na co dzień tymi kategoriami, dzięki czemu misjonarze chrześcijańscy nawiązujący do LXX byli komunikatywni i ułatwiało to przyjmowanie Objawienia.
 1. Do greckiego kontekstu należy również Język Koine – w czasach NT jest to Język międzynarodowy; posługują się nimi ludzie mieszkający w różnych częściach Cesarstwa. Dzięki czemu możliwe jest porozumienie się nawet między ludami żyjącymi w przeciwnych miejscach Cesarstwa.
 2. Filozofia Grecka i misteryjne religie – w owym czasie umysły ludzkie były w ciągłym poszukiwaniu i odkrywaniu tajemnic życia; ludzie chcieli poznać odpowiedzi na pytania skąd pochodzę, dokąd zmierzam; oficjalne religie nie do końca odpowiadały na te pytania stąd ludzie zwracali się do różnych kultów, które zrodzone na wschodzie dawały pewne wtajemniczenie i przynosiły ludziom ukojenie. Stąd wielu ludzi badało i poszukiwało prawdy a umysły ludzkie nie miały świętego spokoju.
 3. NT pokazuje nam również, że autorzy natchnieni polemizowali z ówczesnymi poglądami filozofów:
 • Kazanie Pawła na Ateńskim Aeropagu Dz 17;
 • Początek 1 Koryntian 1 – 3 mądrość ludzka i mądrość Boża;
 • List do Kolosan i do Efezjan.