(cz.27) – Święta Jesienne i kalendarz żydowski

(cz.27) – Święta Jesienne i kalendarz żydowski

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 9 X 2017 r. Następne spotkanie odbędzie się 13-go listopada 2017 r. Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Święta Jesienne i kalendarz żydowski

Siedem biblijnych świąt Izraela to:

Pesach (Święto Paschy) Chag Hamacot (Święto Przaśników),

Szawuot (Święto Tygodni),

Rosz Haszana (Święto Trąbienia),

Jom Kippur (Dzień Pojednania),

Sukkot (Święto Szałasów),

Chanuka (Święto świateł),

Purim (Święto losów).

Poszczególne miesiące roku żydowskiego przypadają w następującym okresie: tiszri: wrzesień- październik; cheszwan: październik- listopad; kislew: listopad- grudzień; tewet: grudzień- styczeń; szwat: styczeń- luty; adar: luty- marzec; nisan: marzec- kwiecień; ijar: kwiecień- maj; siwan: maj-czerwiec; tamuz: czerwiec- lipiec; aw: lipiec- sierpień; elul: sierpień-wrzesień.

Miesiące rozpoczynają się od nowiu księżyca, liczą po 29 i 30 dni.

Astronomiczny miesiąc księżycowy ma 29 dni, 12 godzin. Liczyć można tylko pełne doby, więc miesiące dzieli się na 29- dniowe (tewet, adar, ijar, tamuz, elul) i 30- dniowe (tiszri, szwat, nisan, siwan, aw). Dla dwóch (cheszwan i kislew) ilość dni jest zmienna.

Dwa święta Jesienne.

Rosz Haszana:

Kpł 23,23 – 25

Lb 28,11 – 15

Lb 29,1 – 6

Neh 8,1 -12 (prawdopodobnie)

1Tes 4,16 – 18

1 Kor 15,51 – 52

Ap11,15

Jom Kippur:

Kpł 16,1 – 28

Kpł 16,29 – 34

Kpł 23,26 – 32

Lb 29,7 – 11

Hbr9