(cz.28) – Święta Zimowe i Wiosenne

(cz.28) – Święta Zimowe i Wiosenne

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 13 XI 2017 r. Następne spotkanie odbędzie się 20-go listopada 2017 r. Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Święta Zimowe i święta Wiosenne

Chanuka, Źródła biblijne:

1 Machabejska:

1 Mchb 4, 36-49,

1 Mchb 4, 50-51,

1 Mchb  4, 52-58,

1 Mchb 4, 59.

2 Machabejska:

2 Mchb 1,18,

2 Mchb 2,16,

2 Mchb 10, 1-8.

Jezus a Poświęcenie świątyni:

J 10, 22-31

Inne teksty:

2 Krn 29,17

Purim

Ks Estery 9,20 – 32

Duchowe znaczenie Ks. Estery:

Estera Obraz Kościoła, który przygotowuje się na spotkanie z Królem Jezusem Chrystusem, Mardocheusz – wzór służby Ducha Świętego, który wspiera, umacnia Kościół przygotowując Go na ostateczne spotkanie z Królem

Haman – typ szatana i innych wrogów Ludu Bożego,

Królowa Waszti ostrzeżenie dla Kościoła, można stać się odstępczym kościołem jeżeli nie jesteśmy posłuszni królowi. Brak Imienia Bożego, ukryte oblicze Boga – człowiek wezwany do służby dla innych, nikt za nas nie wykona służby dla Izraela, powołaniem Kościoła może być i misja ocalenia Izraela – EST 4,14

Pesach – Pascha

Księga Wyjścia 12 i 13,

Wyjścia 23,14 -15,

Wyjścia 34,18,

Kapłańska 23,5 – 8,

Liczb 9, 1-5,

Liczb 9,6 -14,

Joz 5,10 -15,

2 Krn 30,

2 Krl 23,21-23,

2 Krn 35,1 – 18,

Ez 45,18-24,

Ez 6,19 -22.

Ewangelia (Wypełnienie)

Mt26,17-19,

Mk 14,12 – 16,

Łk 2,41-51,

Łk 22,7-20,

J 2,23,

J 12,1,

J 13,1nn,

J 18,28,

J 19,14.31,36.42.

Nowe zastosowanie:

Dz 12,1 -4,

1 Kor 5,6nn,

1 Kor11, 23-33,

1 P1,13-21.

Szawuot

Szawuot – Tygodni

Wj 23,16,

Wj 34,22,

Lb 28,26 – 31,

Pwt 16,9 -12,

Pwt 26,1 – 11,

Tob 2,1,

2 Mchb 2,31 -32,

Dz 2,1,

Dz 20,16,

1 Kor 16,8.