(cz.29) – Święta Żydowskie – SZABAT

(cz.29) – Święta Żydowskie – SZABAT

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 20 XI 2017 r. Następne spotkanie odbędzie się 4-go grudnia 2017 r. Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Święta Żydowskie – SZABAT

Ustanowienie Szabatu:

Rdz 2,1-3,

Wj 20,8-11,

Pwt 5,12-15,

Bóg a Szabat:

Wj 20,11,

Wj 31,15,

Wj 20,8,

Kpł 19,3-30,

Pwt 5,15,

Ne 9,14,

Wj 31,13-17,

Chrystus a Szabat:

Mk 2,28,

Łk 4,16,

Łk 4,31; 6,6,

Człowiek a Szabat:

Wj 20,10,

Pwt 5,14,

Kpł 23,3,

Ne 10,32,

Ez 46,3,

Dz 13,27.