(cz.30) – MESJANIZM

(cz.30) – MESJANIZM

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 4 XII 2017 r. Następne spotkanie odbędzie się 12-go lutego 2018 r. Czuj się zaproszony… Przyjdź.

MESJANIZM

Mesjasz – eschatologiczna postać króla Izraela czasów ostatecznego zbawienia, wywodzący się najczęściej z rodu Dawida

Wyobrażenie Mesjasza

 • W czasach królestwa rozwija się myśl o mesjaszu Królu : Mesjanizm Królewski
  • Dynastyczny
  • Pośredni
  • Bezpośredni
 • Mesjanizm Prorocki (Pwt 18,15)
 • Mesjanizm Kapłański (zob Zach 4 i 6)
 • W czasach niewoli babilońskiej pojawia się Mesjasz cierpiący, Sługa JHWH, który swoim cierpieniem zadośćuczyni za grzechy Izraela
 • Po niewoli babilońskiej oczekiwano Mesjasza Syna Człowieczego

Wybrane teksty Mesjańskie

 • Rdz 3,15
 • Rdz 49,8 – 12
 • Lb 24,3 – 9.15 – 19
 • Pwt 18,15.18
 • 2Sm 7,1 – 16
 • Iz 7,10 – 16
 • Iz 8,23b – 9,6
 • Iz 11,1 – 9
 • Iz 32,1 – 5
 • Iz 42,1 – 9 49,1 – 12; 50,4 – 11
 • Iz 52,13 – 53,12
 • Jr 23,5 – 6
 • Ez 34,23 – 24
 • Dn 7,9 – 14
 • Za 4,1 – 14
 • Za 9,9 – 10

Psalmy Mesjańskie

 • Psalm 2
 • Psalm 16
 • Psalm 22
 • Psalm 45
 • Psalm 72
 • Psalm 89
 • Psalm 110
 • Psalm 132

Jezus jest mesjaszem

 • Łk 24, 44 – 49
 • Dz 2,36
 • Dz 7,55 – 56