(cz.31) – Historia Świątyni

(cz.31) – Historia Świątyni

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 5 II 2018 r. Następne spotkanie odbędzie się 26-go lutego 2018 r. Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Historia Świątyni

Początki miejsca:

  • 2 Sm 24, 16 – 25
  • 1 Krn 21,15 – 22,19
  • 1 Krn 28,1 – 29,20

Pragnienie Dawida – Chce zbudować dla Pana dom 2 Sm 7, 1nn

Świątynia Salomona: 966 – 959 p.n.e powstanie

Kształt, wygląd i podział świątyni wg 1 Krl 6

Przedsionek – ulam około 5m długości

Miejsce Święte – hekal ok. 20 m długości

Miejsce Najświętsze (albo Święte Świętych) – debir ok. 10 m długości

Szerokość całości była ok. 10 m. Wysokość Miejsca Świętego była ok. 15 m natomiast Miejsce Najświętsze było wysokie na ok 10 m.

Świątynia była otoczona od północy, zachodu i południa dodatkowymi budynkami 1 Krl 6.5 – 6.8, całość była otoczona murem z ciosanych kamieni i drzewa cedrowego 1 Krl 6,36; 7,12; Świątynia wraz z pałacem królewskim stanowiła jeden kompleks 1 Krl 7,1 – 11; całość budowy kompleksu pałacowo-świątynnego przypisana była Salomonowi 1 Krl 5,15 – 8,66; przed wejściem do świątyni stały dwie kolumny z brązu.

Reforma Jozjasza:

– świątynia jedynym prawowitym miejscem kultu 2 Krl 22 – 23

Świątynia Zorobabela: 520 – 515 p.n.e odbudowa

538 – edykt Cyrusa pozwala powrócić do Jerozolimy z Babilonu i odbudować świątynię; Ezdr 1,1 – 3; 6,3 – 5;

520 – położenie kamienia węgielnego Ag 2,10 – 19; odbudowa trwa ok. 5 lat, była ona skromniejsza niż pierwsza świątynia Ezdr 6,3; nowością tego czasu było przekonanie, że do świątyni z darami przybędą obce narody pogan, które pokłonią się bogu Izraela Ps 72,8 – 11; Izajasz 2,2; Mi 4,1 – 2; pojawia się więc nowa cecha monoteizmu Izraelskiego Izajasz 45,14 – 25; Ag 2,3; Za 8,20 – 23.

Kryzys spowodowany dekretem Antiocha IV Epifanesa

167 – Bezcześci świątynię i czyni ją miejscem kultu Zeusa 1 Mch 1,54 – 61;

164 – prawowierny kult zostaje przywrócony przez Judę Machabeusza 1 Mch 4,36 – 59;

Świątynia Heroda Wielkiego

To była świątynia z czasów Jezusa, Herod rozbudował ją, uczynił siódmym cudem świata, zniszczona 12 lipca 70 r. przez Tytusa.